Skip to main content

Niet meewerken aan re-integratie?

Auteur: De Haij & van der Wende Advocaten

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is, betekent dit niet altijd dat een werknemer op kosten van werkgever thuis op de bank mag blijven zitten om rustig uit te zieken. Dit wordt vaak door werknemers gedacht, wanneer zij bijvoorbeeld van hun huisarts, psycholoog of andere medisch behandelaar te horen krijgen dat ze voorlopig nog niet kunnen werken. Het is echter aan de bedrijfsarts om te beoordelen of de werknemer kan werken of niet. Werkgevers krijgen er desondanks regelmatig mee te maken dat een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, omdat de werknemer en zijn hulpverleners er anders over denken. Dit is een ongewenste situatie, aangezien de werkgever verplicht is om de werknemer te re-integreren als de bedrijfsarts de werknemer daartoe in staat acht. Een dergelijke situatie kan ervoor zorgen dat een werkgever na 2 jaar ziekte een loonsanctie van het UWV krijgt opgelegd, vanwege het niet voldoende re-integreren van de zieke werknemer. Wat kunt u hier als werkgever tegen doen?

Kort gezegd: één keer de werknemer waarschuwen dat bij het niet naleven van de re-integratieverplichtingen er een loonsanctie wordt opgelegd. Weigert de werknemer nog steeds het advies van de bedrijfsarts op te volgen? Dan kan de loonbetaling direct worden stopgezet. Het loon hoeft pas weer te worden uitbetaald als de werknemer weer meewerkt. Is de werknemer het niet eens met de loonstop? Dan kan hij een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen en/of een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Lees deze casus terug in de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Heeft u te maken met een werknemer die niet meewerkt aan zijn re-integratie zoals door de bedrijfsarts is geadviseerd? Denk dan aan het opleggen van een loonsanctie (en verstuur eerst een waarschuwing). Komt u er niet uit? Neem gerust contact met ons op.

Juridisch advies

Themapartner

De Haij & Van der Wende is een gespecialiseerd, commercieel advocatenkantoor, gevestigd in Capelle aan den IJssel onder de rook van Rotterdam. We werken voornamelijk voor ondernemingen en (non-profit) organisaties. We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u eens met onze Themapartner van gedachten wisselen?