Skip to main content

Nieuw kantoorpand of woning gekocht – de koopovereenkomst wel of niet inschrijven in het kadaster?

Auteur: De Haij & van der Wende Advocaten

Als u een nieuw kantoorpand of woning koopt heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst, in afwachting van de levering, in te schrijven in het Kadaster. Meer dan eens wordt ons de vraag gesteld waarom dit te doen.

Op het moment dat u een koopovereenkomst sluit strekkende tot de koop van een woning of kantoorpand, heeft u daarmee nog niet daadwerkelijk ook het eigendom in handen. Dat heeft u pas als de leveringsakte bij de notaris wordt getekend. Tussen het tekenen van de koopovereenkomst en het passeren van de notariële leveringsakte kunnen er zich een aantal risico’s voordoen. Zo kan de verkoper bijvoorbeeld failliet gaan, kan er op het gekochte beslag worden gelegd door een schuldeiser van verkoper en kan verkoper nog een tweede koopovereenkomst met een eerdere leverdatum sluiten met een andere partij waardoor u achter het net vist. Stuk voor stuk scenario’s die er voor kunnen zorgen dat het door u zo gewenste kantoorpand of woning niet aan u geleverd kan worden op de overeengekomen leverdatum.

Om dergelijke risico’s te beperken kan de koopovereenkomst worden ingeschreven in het Kadaster door een notaris.

Besluit u om tot inschrijving van de koopovereenkomst in het Kadaster over te gaan, dan heeft u als koper een vergaande bescherming. Mocht de verkoper bijvoorbeeld na het sluiten van de koopovereenkomst voor de definitieve levering failliet gaan, dan dient de curator in het faillissement van de verkoper mee te werken aan de levering van het kantoorpand of de woning op de in de koopovereenkomst overeengekomen leverdatum.

Inschrijving in het Kadaster biedt tevens bescherming tegen een conservatoir of executoriaal beslag dat gelegd wordt op het kantoorpand of woning. Ook later ingeschreven hypotheekrechten kunnen niet aan de koper worden tegengeworpen indien de koper de koopovereenkomst heeft laten inschrijven in het Kadaster. Ook kan de verkoper de woning of het kantoorpand na het sluiten van de koopovereenkomst en inschrijving daarvan niet verhuren aan een derde.

Deze bescherming is overigens niet oneindig qua duur, maar geldt voor de duur van zes maanden. Belangrijk is dan ook dat levering binnen zes maanden zal plaatsvinden.

Als koper laat u de koopovereenkomst dus inschrijven om te bewerkstelligen dat de woning of bijvoorbeeld het kantoorpand ook daadwerkelijk door koper op de overeengekomen leverdatum zal worden geleverd. Indien u als koper geen enkele redenen hebt om te twijfelen of de verkoper bijvoorbeeld niet nog een koopovereenkomst met een derde zal sluiten of dat er bijvoorbeeld beslag op de woning zal worden gelegd, dan zal dit veelal niet nodig zijn. Twijfelt u echter, schrijf dan de koopovereenkomst in!

Juridisch advies

Themapartner

De Haij & Van der Wende is een gespecialiseerd, commercieel advocatenkantoor, gevestigd in Capelle aan den IJssel onder de rook van Rotterdam. We werken voornamelijk voor ondernemingen en (non-profit) organisaties. We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u eens met onze Themapartner van gedachten wisselen?