Skip to main content

Nieuwe regeling: Wet betaald ouderschapsverlof

Auteur: De Haij & van der Wende Advocaten

Het zijn spannende tijden om te ondernemen. Werkgevers komen voor veel nieuwe uitdagingen te staan. De economie staat onder druk, werkgevers moeten meer doen aan verduurzaming, er is een krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van wet- en regelgeving lijkt niet stil te staan. Op 1 augustus 2022 bracht de inwerkingtreding van de Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden een aantal uitdagingen mee, maar de dag is nog maar net voorbij of op 2 augustus 2022 staat de Wet betaald ouderschapsverlof voor de deur.

Het recht voor werknemers op onbetaald ouderschapsverlof bestaat al enige tijd. Naast het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen en het (aanvullend) geboorteverlof voor partners van de vrouw, bestaat per 2 augustus 2022 ook het recht op betaald ouderschapsverlof. Wanneer de werknemer een kind van jonger dan 8 jaar heeft, dan mag de werknemer gebruik maken van het ouderschapsverlof. Deze wet geldt ook voor adoptie- en/of pleegkinderen van 8 jaar of jonger. De totale omvang van dit verlof is 26 maal de arbeidsduur per week. Gedurende de eerste negen weken van het verlof, heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het (maximale) dagloon. Het staat werknemers vrij het verlof flexibel op te nemen, verdeeld over meerdere weken. De negen weken betaald ouderschapsverlof kunnen echter alleen gedurende het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De overige zeventien weken van het verlof blijven onbetaald. Wanneer werknemers het betaald ouderschapsverlof niet (volledig) gedurende het eerste levensjaar van het kind hebben opgenomen, kan het daarna dus nog wel als onbetaald verlof worden genoten.

Werknemers moeten het verlof minimaal twee maanden van te voren schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Hierbij moeten ze aangeven wanneer het ouderschapsverlof ingaat en hoe ze het willen opnemen. Vervolgens kunnen werkgevers de uitkering bij het UWV aanvragen. Een verzoek tot betaling van de uitkering wordt door werkgever gedaan en heeft betrekking op het verlof dat op het moment van de aanvraag reeds is genoten. Werkgevers kunnen een dergelijk verzoek slechts drie keer bij het UWV indienen. Dit houdt in dat de werkgever de uitkering als het ware voorschiet aan werknemers, en dit achteraf bij het UWV terugvraagt. Het laatste moment waarop een werkgever het verzoek tot betaling van de uitkering kan indienen is drie maanden, nadat het kind een jaar is geworden.

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor werknemers waarvan het kind vóór 2 augustus 2022 is geboren. Als het kind op 2 augustus 2022 jonger dan één jaar is en de werknemer het volledige recht op ouderschapsverlof nog niet heeft opgenomen, dan geldt ook voor hen de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen.

Het doel van deze wet is om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Door de hoogte van de uitkering gelijk te stellen aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het aanvullend geboorteverlof, is de verwachting dat meer werknemers van deze regeling gebruik zullen maken. In een al krappe arbeidsmarkt kunnen werkgevers hierdoor voor spannende uitdagingen komen te staan. Houd er dus rekening mee en probeer hierop voor te sorteren.

Juridisch advies

Themapartner

De Haij & Van der Wende is een gespecialiseerd, commercieel advocatenkantoor, gevestigd in Capelle aan den IJssel onder de rook van Rotterdam. We werken voornamelijk voor ondernemingen en (non-profit) organisaties. We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u eens met onze Themapartner van gedachten wisselen?