Skip to main content

Opslag auto’s op terrein in Schiedam legaal of in strijd met bestemmingsplan?

Auteur: De Haij & van der Wende Advocaten

Bestemmingsplannen worden gebruikt om de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gebieden vast te leggen. Voor bewoners en ondernemers is het vaak onduidelijk welk bestemmingsplan geldt voor het perceel waarop hun huis of onderneming staat en welke bouw- en gebruiksregels dan precies gelden.

Ook verschijnt er meestal na zoveel jaar weer een nieuw bestemmingsplan, waar je vaak pas achteraf achter komt. Met zo’n nieuw bestemmingsplan kunnen de regels voor een gebied veranderen, waardoor bepaald gebruik (bijvoorbeeld wonen of gebruik van een stuk grond voor opslag van containers, auto’s of caravans) dat niet meer toegestaan is. Vaak valt het voorheen toegestane gebruik dan wel onder het zogenaamde ‘overgangsrecht voor gebruik’ van het nieuwe bestemmingsplan. Het is aan de bewoner of ondernemer om daar bewijs voor te leveren. Dat was ook het onderwerp van een zaak voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In deze zaak kreeg een importeur van auto’s door de gemeente een last onder dwangsom aan zijn broek omdat zijn bedrijfsactiviteiten, het stallen van auto’s en bestelbussen voor export naar het buitenland, in strijd waren met het gebruik (“Agrarisch”) dat was toegestaan op basis van het bestemmingsplan. De importeur beroept zich echter op het overgangsrecht van de twee vorige bestemmingsplannen en stelt al voor 2011 opslag plaatsvond op het perceel en al die tijd ononderbroken is voortgezet.

De Raad van State concludeert dat degene die beroep doet op het overgangsrecht van een bestemmingsplan aannemelijk moet maken dat het strijdige gebruik legaal plaatsvond onder het voorheen geldende bestemmingsplan en sindsdien ononderbroken is voortgezet. Dat had de ondernemer niet voldoende gedaan. Opslag vond over de jaren heen onafgebroken plaats, maar dit was telkens voor andere bedrijfsactiviteiten. Naar het oordeel van de Afdeling hadden die vormen van opslag een wezenlijke andere ruimtelijke uitstraling dan het stallen van auto’s en bestelbussen.

Het is dus van belang dat, wanneer je je als burger beroept op het overgangsrecht, je hetzelfde voortgezet gebruik voldoende kan onderbouwen en bewijzen. Het is in zo’n geval aan de burger om aan te tonen dat het gebruik van de grond al jaren voortduurt en eerst wel legaal was. Bijvoorbeeld door luchtfoto’s van Google die soms jaren teruggaan.

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage vragen over overgangsrecht of bestemmingsplannen in het algemeen, of twijfelt u of het gebruik van uw perceel in het bestemmingsplan past of onder het overgangsrecht valt? Neem dan contact met ons op.

>>> Uitspraak <<<

Juridisch advies

Themapartner

De Haij & Van der Wende is een gespecialiseerd, commercieel advocatenkantoor, gevestigd in Capelle aan den IJssel onder de rook van Rotterdam. We werken voornamelijk voor ondernemingen en (non-profit) organisaties. We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u eens met onze Themapartner van gedachten wisselen?