Skip to main content

Voorkom “tussentijdse” fouten in de arbeidsovereenkomst

Auteur: De Haij en van der Wende Advocaten

In de praktijk zien wij vaak dat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen of een onjuist tussentijds opzegbeding is opgenomen. Het kan voorkomen dat werkgever of werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor het einde van de looptijd willen beëindigen. Dit is alleen mogelijk als in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen dat beide partijen gerechtigd zijn de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen. Wat gebeurt er als dit niet of onjuist is overeengekomen?

In een uitspraak van de kantonrechter had werkgever in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen dat werkgever bevoegd was de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien werknemer niet voldeed aan de functie-eisen. De kantonrechter achtte dit beding niet rechtsgeldig, aangezien het recht om tussentijds te beëindigen alleen voor de werkgever was opgenomen. Vereist is dat de mogelijkheid om tussentijds te beëindigen schriftelijk voor beide partijen is overeengekomen. Wat was het gevolg? De werknemer had recht op een gefixeerde schadevergoeding gelijk aan het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De kantonrechter matigde de gefixeerde schadevergoeding tot drie maandsalarissen.

Tip: werkgever het is van belang dat u uw arbeidsovereenkomsten regelmatig laat controleren om eventuele fouten te herstellen en te voorkomen dat u in de toekomst moet betalen. Twijfelt u over de rechtsgeldigheid van een beding in uw arbeidsovereenkomst of is het al enige tijd geleden dat u uw arbeidsovereenkomsten heeft ge-update? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Juridisch advies

Themapartner

De Haij & Van der Wende is een gespecialiseerd, commercieel advocatenkantoor, gevestigd in Capelle aan den IJssel onder de rook van Rotterdam. We werken voornamelijk voor ondernemingen en (non-profit) organisaties. We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u eens met onze Themapartner van gedachten wisselen?