Skip to main content

UITNODIGING: Alex Energie gaat van start

Gepubliceerd op: maandag 18 november 2019 | 15:04

Maandag 25 november vindt de kick-off van Alex Energie plaats. De mensen en organisaties die Alex Energie het afgelopen jaar is tegengekomen zijn hiervoor uitgenodigd. Ook u als vertegenwoordiger van de media bent van harte welkom. Vanaf 19.00 uur worden belangstellenden verwelkomd in Café Wilskracht, naast station Prins Alexander. Om 19.30 uur start het programma.

Bewoners, ondernemers, gemeente en andere belangstellenden krijgen in een informele sfeer meer informatie over de plannen van Alex Energie. Doel hiervan is de duurzaamheid van Prins Alexander te vergroten door opbrengsten opnieuw te investeren in maatschappelijke activiteiten in het gebied zelf. De bewoners staan centraal, zowel huurders als woningeigenaren. Een duurzame woning en buurt, lokale elektriciteitsproductie en duurzame warmte zijn de drie belangrijkste pijlers waar Alex Energie zich eerst op zal gaan richten.

Rotterdam Prins Alexander zit volop in de energietransitie en de eerste initiatieven zijn al van start gegaan. Alex Energie is een initiatief voor en door bewoners en organisaties in Prins Alexander. Met de leden van deze coöperatie zal zoveel mogelijk energie worden bespaard en lokaal en duurzaam op worden opgewekt.

Zo zal getracht worden op korte termijn effectieve maatregelen te nemen rondom duurzaamheid en energie binnen Prins Alexander. Onderwerpen als collectieve inkoop van zonnepanelen, energiecoaching voor bewoners, lokaal en collectief opwekken van energie, verduurzaming van huizen en flats en nog veel meer.

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Opening, introductie Alex Energie, Alex Moret over het Klimaatakkoord, kennisquiz, onthulling van het
                   logo en uiteraard in gesprek met elkaar.
21.30 uur Afsluiting