Skip to main content

Duurzaamheid in de verzekeringsbranche: succes verzekerd!

Gepubliceerd op: woensdag 26 januari 2022 | 11:25

“Duurzaamheid is zorgen voor je omgeving zonder de planeet aarde daarmee te belasten.” Zo simpel luidt de definitie voor duurzaamheid volgens Kees van Steensel, directeur/eigenaar van het Rotterdamse Van Steensel Assurantiën. ‘Mensen helpen is een vorm van duurzaamheid… en in de kern doen wij in de verzekeringsbranche niet anders.’

Ook al is Kees van Steensel een Spartaman, toch is hij de man van geen woorden maar daden. Het duurzaamheidsvraagstuk is zijns inziens te lang een stoffig onderwerp geweest dat prima opvulling bleek voor de bureaulades van menig politicus, opiniemaker, ambtsdrager, wetenschapper en wereldverbeteraar. Kees heeft een broertje dood aan “praten om het praten”, een beproefd spelletje dat de ambtelijke molen op ieder niveau al eeuwenlang draaiende houdt. Gelukkig zijn we anno 2021 allen doordrongen van de ernst en urgentie van verduurzaming.

Nu is duurzaamheid als fenomeen zo allesomvattend, zo groots, dat we ervoor moeten waken niet te verzanden in clichés en algemeenheden waarin de goede bedoelingen de overhand hebben, maar waarin de praktijk langs de kant staat te kijken hoe de theorie met de eer strijkt. De praktijk is aan zet. Geen woorden maar daden dus.

Om op een inzichtelijke manier tot de kern van het verduurzamingsvraagstuk in de verzekeringssector te komen, moeten we de diverse lagen als de schillen van een vrucht afpellen.

Achtereenvolgens luiden de vragen: wat ís de maatschappelijke rol van de verzekeringsbranche nu precies, wat kan de verzekeringsbranche aan duurzaamheid concreet dóen, wat betekent duurzaamheid voor Van Steensel Assurantiën en tot slot wat doet de mens Kees van Steensel met dit vraagstuk. In het begin van het gesprek laat Kees weten dat alles begint bij jezelf. Als individu. Het interview begint en eindigt dan ook met Kees’ gloednieuwe notitieboekje (mét een speciale pen en een vochtig doekje!) als proeve van duurzaamheid in de praktijk.

Schil 1 - De Verzekeringsbranche

“Als we ons de samenleving voorstellen als motor, dan is de verzekeringsbranche de smeerolie die de motor draaiende houdt.”

Was getekend Kees van Steensel. Vrij van metaforen betekent dit simpelweg dat de verzekeringsbranche alles uit de kast zal trekken om uw leven, werk, bedrijf, winkel, huis, inboedel, auto, vakantie niet langdurig te laten lijden onder een geval van brandschade, diefstal, inbraak of ander onvoorzien leed. De verzekeringsbranche zorgt voor continuïteit in de samenleving. Daardoor kán de verzekeringsbranche haar ogen niet langer sluiten voor de verduurzamingsnoodzaak.

Schil 2 – Duurzaamheid in de verzekeringsbranche

Kees van Steensel, zelf een fervent wielrenner, zat al vroeg in de kopgroep toen er al in 2008 vanuit de maatschappij gedemarreerd werd. Waar had hij die glazen bol gekocht?

‘In 2008 zat ik al in het branchebestuur van het volmachtsbedrijf. Toen kreeg ik duurzaamheid onder mijn portefeuille. Bij MVO Nederland bekeken we hoe we met verschillende branches formats konden ontwikkelen. Wat bleek? Andere branches, met name de industriële, waren al veel verder dan de onze. Dertien jaar later weten we als branche gelukkig wel beter.’

Om het belang van duurzaamheid in de verzekeringssector een impuls te geven, richtte Kees van Steensel eerder dit jaar met zijn kompaan Kees Dullemond het Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche (INSVER) op dat onlangs naar buiten trad met een plan van aanpak dat 28 pagina’s telt.

‘INSVER moet een vliegwiel zijn voor de branche. Wij willen verzekeraars, tussenpersonen en volmachtsbedrijven laten inzien wat je concreet kunt doen aan verduurzaming. Ons plan van aanpak is laagdrempelig en heel concreet. We moeten goed, daarmee bedoel ik verantwoord, gedrag van de consument belonen.’

Schil 3 – Van Steensel Assurantiën

‘Duurzaamheid zit in ons DNA’, zegt Kees van Steensel, ‘dat begon al bij mijn vader, de oprichter van dit bedrijf. Sowieso ben ik opgegroeid langs de Rotte, dus letterlijk aan en in het water. Ik ben één met de natuur. Met de oprichting van Van Steensel Assurantiën in 1963 was mijn vaders principale doel “mensen helpen”. Dat heeft ie er echt ingeramd. Zorgzaamheid voor de medemens en bescherming van het kwetsbare heeft alles te maken met duurzaamheid.’

Het zal geen verbazing schetsen dat Van Steensel Assurantiën deelnam aan de onlangs door Willem Groenendijk (Rabobank) geïnitieerde circular challenge:

‘Een schitterend initiatief! Al brainstormend met andere deelnemende bedrijven kom je erachter wat je allemaal nog kunt doen aan verduurzaming. Concreet! Zo’n doorlichting van je bedrijf gaat aanzienlijk verder dan de tip om je radiator aan het eind van de werkdag wat lager te zetten.’ De term milieubarometer valt. Kees draait het beeldscherm richting schrijver dezes en zegt vol enthousiasme:

‘Iedere ondernemer die dit artikel leest raad ik de milieubarometer aan. Met deze online tool wordt je hele bedrijf op duurzaamheid in kaart gebracht. Het woon-werkverkeer. Verkeer naar klantbezoek. Isolatie van je pand. Je afvalstromen. Alles wordt periodiek geanalyseerd, geloof me concreter wordt het niet. Uiteindelijk is verduurzaming van je bedrijf gewoon leuk!’

Bij Van Steensel Assurantiën wordt elektrisch gereden, staan de zonnepanelen op het dak en wordt een milieubewuste keuze van een klant beloond met het planten van een boom. Op de opmerking van de scepticus dat dat “allemaal geld kost” heeft Kees een pasklaar antwoord:

‘Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die aan duurzaamheid doen een hoger rendement scoren.’

Schil 4 – De mens Kees van Steensel

Bewustwording op ieder vlak op ieder moment van de dag moet de menselijke psyche prikkelen:

‘Neem nou dit notitieboekje. Je schrijft erin met een speciale pen. Als je de notities niet langer nodig hebt, maak je er een. pdf’je van dat je opslaat op je computer. Vervolgens maak je de pagina weer leeg met dit handige vochtige doekje. Pagina leeg en dus opnieuw te gebruiken.’

Een beter milieu begint inderdaad bij de mens… succes verzekerd!