Skip to main content

Green Business Club is de missing link

Gepubliceerd op: donderdag 27 januari 2022 | 11:43

“Green Business Club (GBC) verbindt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om samen Nederland te verduurzamen.” Googelt en gij zult vinden. Wie denkt een vrijblijvend gesprek aan te gaan met de zoveelste duurzaamheidspraatclub komt bedrogen uit. Directeur Eline Kik en programmamanager Carola Kalishoek pareren alle aanvallen van de advocaat van de duivel met speels gemak en transformeren schrijver dezes tot luisterend oor.

Eline Kik is woonachtig en werkzaam in Amsterdam voor het ondersteunende platform Green Business Club Nederland. Carola Kalishoek is sinds 2018 programmamanager van GBC Rotterdam Alexander. De structuur van GBC is glashelder. Eline Kik:

‘Ik ben in Amsterdam begonnen in 2012 nadat ik mijn studie sociologie had afgerond. Ik wilde tóen al iets doen om de wereld een beetje beter te maken. Ik ben niet activistisch van aard, dus GBC paste perfect bij me. GBC is een onafhankelijke non-profit organisatie waar het gaat om DOEN, onze “leden”, de bedrijven dus, noemen wij daarom ook participanten. GBC is een landelijke impact-organisatie en vanuit GBC NL ondersteunen we de vijftien lokale clubs in het land die zich allemaal bezighouden met duurzaamheidsvraagstukken over energie, mobiliteit, afvalverwerking, water & groen en/of sociale projecten.’

“Niet lullen, maar aan de slag!”
- ELINE KIK

Verduurzaming voert vandaag de dag een ieders prioriteitenlijstje, maar dat was tien jaar geleden bepaald niet zo. Had Eline in 2012 een glazen bol?

‘Nee zeker niet, maar ik zag al wel de noodzaak voor een organisatie als GBC. In algemene zin gaat het in onze club om het uitwisselen van kennis en het daadwerkelijk uitvoeren van goede ideeën. We zijn eigenlijk de missing link tussen bedrijven, banken, verzekeraars en de overheden op landelijk, provinciaal en vooral lokaal niveau. Maar daarover kan Carola nog veel meer vertellen.’

De gedreven Carola neemt het stokje moeiteloos over. Om een duidelijker beeld te krijgen van GBC Rotterdam Alexander somt zij enkele actuele projecten op:

‘We hadden een challenge omtrent plastic zwerfafval dat wordt getransformeerd in een nieuw product. Met de firma Sodexo loopt een pilot met Groen Collect die reststromen ophalen om deze op hun biohub hoogwaardig te verwerken. Deze pilot draagt bij aan o.a. het Better Tomorrow Plan van Sodexo waarbij wordt ingezet op 50% vermindering van voedselverspilling. We hebben de projectgroep Energie waarin alle “energiereuzen” vertegenwoordigd zijn. Met de Routekaart Collectieve Aanpak Energieneutraal Centrumgebied Rotterdam-Alexander brengen we per bedrijf het nulpunt in kaart op tal van duurzaamheidspunten: van dááruit wordt een gemeenschappelijk energievisie opgesteld.

De projectgroep Mobiliteit neemt verschillende mobiliteitsvraagstukken onder de loep zoals de parkeerproblematiek, beperking van woon-werkverkeer, reductie van de CO2 uitstoot en een pilot om het gebruik van de e-bike te stimuleren. Bij twee gebouwen van de Hogeschool Rotterdam brengen studenten het bewegingsverkeer bij de expeditie ruimte in kaart. Dus ouderwets turven ze: hoe vaak wordt wát door wíe en wanneer aangeleverd. Zo gaat Coca-Cola hun fabriek in Dongen verduurzamen in samenwerking met “onze” Eneco en zo werkt de politie Rotterdam-Alexander samen met de Verkeersonderneming op het gebied van mobiliteit. We zitten letterlijk bij elkaar aan tafel om een collectieve aanpak te realiseren. Op de website kan je bij het kopje Dashboard heel inzichtelijk de duurzaamheidsprestaties van onze GBC zien.’

‘En neem dan meteen een kijkje bij het kopje Kennisbank’, sluit Eline aan, ‘daar worden echt alle projecten per GBC bijgehouden op het gebied van duurzaamheid. Onze participanten betalen een jaarlijkse fee en krijgen daar een karrevracht informatie aan data, ideeën, tips en adviezen voor terug. De participanten kunnen daadwerkelijk meedoen met projecten.’

Al is GBC primair geen netwerkclub, zo herhalen Eline en Carola meermaals, toch bepaalt de omvang en de “zwaarte” van het netwerk per regio het succes van GBC. Het contact met de drie gemeentelijke beleidsafdelingen Economische Zaken, Duurzaamheid en Circulair wordt omschreven als cruciaal, direct en hecht. GBC wordt serieus genomen, omdat naast de grote bedrijven ook het MKB-participant zijn. Werkt dat juist niet stroperig? Time is an enemy zong Bob Dylan al eens. Hoe houden Eline en Carola het vol om het dode “duurzaamheidspaard” over alle technische en financiële hordes heen te krijgen?

‘Verduurzaming is natuurlijk géén dood paard, hoe kóm je daarbij, bovendien: we zijn geen praatclub! We weten dat er scepsis heerst onder een deel van de bevolking en we weten dat er we er nog lang niet zijn, maar wij zijn hoopvol en gedreven. Er is geen weg terug…’, aldus Eline, waarop Carola aanvult ‘…en niets doen is geen optie. Op verjaardagen werd ik vroeger met opgetrokken wenkbrauwen aangesproken over GBC.

Dan zei ik bijvoorbeeld dat je beter in gezamenlijkheid een heel zakendistrict kunt verduurzamen dan alleen het bedrijf van die ene goedwillende ondernemer. Tegenwoordig vragen mijn vrienden op dezelfde verjaardagsfeestjes naar de vorderingen in het zakendistrict. Dus het leeft echt bij mensen… het spreekt aan.’ GBC is geen luis in de pels, maar wil juist de verbindende factor zijn tussen bedrijven, overheden, verzekeraars en banken. Alles begint, valt of staat met de persoonlijke betrokkenheid. Zo draagt Carola Kalishoek privé haar steen bij door met inductie te koken, door zonnepanelen op het garage-dak en door de aanstaande aanschaf van een warmtepomp. Bovendien weten haar kinderen inmiddels hoe moeders reageert op zwerfafval.

Ze maakt korte metten met achteloos gedrag. Op haar beurt haalt Eline Kik het merendeel van haar kleding bij vintage winkels, bedenkt ze zich twee keer óf die broodrooster wel vervangen moet worden voor een hipper model en ondernam zij de reis van Amsterdam naar Rotterdam vandaag met het OV. Circulair denken en verduurzaming zijn geen containerbegrippen voor Eline en Carola. Zij maken letterlijk en figuurlijk werk van het creëren van een betere wereld onder het motto: een beter milieu begint bij jezelf.

“Niets doen is geen optie.”
- CAROLA KALISHOEK