Skip to main content

67.444 ondernemers hebben steun voor vaste lasten aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2021

Gepubliceerd op: dinsdag 15 februari 2022 | 9:58

67.444 ondernemers hebben de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2021. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal ondernemers dat steun heeft aangevraagd in het derde kwartaal van dat jaar. Op dit moment is al €570.551.612 uitgekeerd aan 49.316 ondernemers. 54% van de ondernemers had de TVL-subsidie binnen een week op de rekening staan. 74% binnen twee weken. De verwachting is dat RVO over bijna 100% van de verleningsaanvragen binnen de termijn van 8 weken beslist. Het loket om een aanvraag in te dienen sloot op 11 februari 2022 om 17.00 uur.

De horeca (restaurants en cafés) voert de boventoon met 16.690 aanvragen. Daarnaast staan de landbouw met 5.920 aanvragen en de taxibranche met 5.867 aanvragen in de top 3 van aanvragers. Restaurants, cafés en taxi’s komen nagenoeg bij elke TVL-regeling in de top-3 voor.

Omzetverliesgrens naar 20%
Het kabinet verlaagde op 21 december 2021 eenmalig de omzet drempel van 30% naar 20% omdat er zeer kort de tijd zat tussen aankondiging en de lockdown die zondag 19 december 2021 inging. Hierdoor hadden ondernemers weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen.  9.693 ondernemers met een omzet verlies tussen de 20% en 30% hebben een aanvraag ingediend.

Zwangerschapsverlof in de referentieperiode
Daarnaast maakte de minister op 31 januari 2022 bekend dat ondernemers die minimaal drie weken zwangerschapsverlof hadden in beide referentieperiodes gebruik mochten maken van een andere referentieperiode (Q3 2020). Er hebben 7 ondernemers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. RVO heeft een communicatiecampagne ingezet om deze doelgroep te kunnen bereiken. De Europese Commissie moet deze wijziging in de regeling nog goedkeuren. Tot die tijd houden we de aanvragen van deze ondernemers aan.

TVL Q1 2022
Zodra de Europese Commissie de TVLQ1 2022 goedkeurt, kan deze regeling worden opengesteld. Om zoveel mogelijk ondernemers te helpen zijn er twee referentieperiodes op basis waarvan het omzetverlies (minimaal 30%) kan worden bepaald. Dat zijn Q1 2019 en Q1 2020.

Bezwaren
Ondernemers kunnen tegen elk TVL-besluit bezwaar aantekenen. Voor sommige ondernemers is het maken van bezwaar de enige mogelijkheid om aandacht te vragen voor hun specifieke situatie, wanneer zij niet binnen de regeling vallen. Tegen de bijna 600.000 TVL-besluiten, werden tot op heden 17.902 bezwaren ingediend. Elk bezwaar wordt zeer zorgvuldig en handmatig behandeld door een jurist. Het is een tijdrovende klus die veel uitzoekwerk vergt. 

RVO heeft 100 juristen in dienst om de bezwaren af te handelen. Desondanks lukt het niet om de bezwaren binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Momenteel zijn 4.752 bezwaren uit termijn. Dat is flink meer dan RVO wil zien en bovenal erg vervelend voor de ondernemers die wachten op uitsluitsel.

RVO heeft besloten om bij de afhandeling van de bezwaren voorrang te geven aan ondernemers die nog helemaal geen geld hebben gekregen. Dat betekent helaas dat ondernemers met een bezwaar over de hoogte van het toegekende bedrag, moeten wachten. Ook ondernemers die bezwaar hebben ingediend over een bedrag dat zij moeten terug betalen, zullen moeten wachten. Tot die tijd hoeft er geen geld terug betaald te worden.

RVO is gestart om deze ondernemers op de hoogte te stellen zodat deze ondernemers weten wanneer hun bezwaar wordt opgepakt zodat zij in ieder geval geïnformeerd wachten.