Skip to main content

Van Herk: bewustwording in de Makelaardij

Gepubliceerd op: dinsdag 22 februari 2022 | 9:32

‘In 2030 volledig klimaatneutraal. Dat is het doel van Van Herk Makelaardij.’ Deze twaalf woorden rolden uit de mond van Jasper van Schijndel, vastgoedadviseur BOG van Van Herk. Zijn blik stond op scherp: het was een mix van vastbeslotenheid (“bij Van Herk spreken we die ambitie inderdaad hardop uit”) en van vanzelfsprekendheid (“heb je wel eens op de Veluwe gefietst?...”). De twaalf woorden vormden de prelude van een boeiend gesprek waarin Jasper zichzelf omschreef als open boek, en een open boek verdient een open artikel.

‘Wij zijn nu zo’n paar jaar bezig met onze duurzaamheidsagenda. Dat begon op een goede dag toen de directeur binnenliep en van het een op het ander moment zei: “Vanaf vandaag gaan we papierloos werken.” Dat was het begin van iets moois.’

Overtuiging begint altijd bij bewustwording. You can’t start a fire without a spark, om maar te citeren uit de wereldhit van Bruce Springsteen, met het papierzuinige werken als de vonk en klimaatneutraliteit als het vuur. En Jasper van Schijndel schiet meteen met scherp: ‘

Onze doelstellingen zijn in vijf punten glashelder geformuleerd op onze website: voornamelijk vervoer met de fiets of met de elektrische auto, vervolgens papierzuinig werken, alle twaalf Van Herkvestigingen energieneutraal maken, kiezen voor groene stroom en actiepunt vijf is onze investering in windenergie. Dat noemen wij dus verantwoordelijkheid nemen.’

‘‘Overtuiging begint altijd bij bewustwording.’’


Het klinkt, met alle respect voor de ongetwijfeld goede bedoelingen, toch wat als een gratis kaartje voor de duurzaamheidstrein. De advocaat van de duivel wordt echter meteen van repliek gediend, want Jasper heeft mijn fronsende wenkbrauwen op waarde ingeschat:

‘Ik zie je kijken, maar dit is verre van vrijblijvend! Ieder jaar worden onze doelstellingen getoetst door de Climate Neutral Group (CNG). Dat is een onafhankelijke waarnemer De CO2-doelstellingen die we nog niet kunnen halen, compenseren wij door te investeren in allerlei klimaatprojecten. Dat heeft ons het keurmerk “Klimaatneutraal” opgeleverd en daar zijn wij bijzonder trots op.’

Duurzaamheidsbeleid is voor Van Herk Makelaardij overduidelijk serious business. En er is werk aan de winkel want in 2023 is van overheidswege voorgeschreven dat alle kantoorpanden het C-label zullen moeten hebben.

‘Voorbeeld. Veel kantoorpanden rondom het Hoofdweggebied stammen uit de jaren negentig. Het vergt nogal wat om al die panden het C-label te laten krijgen. Als ons een kantoorpand wordt aangeboden, maak ik dan ook als eerste standaard een inventarisatie… hoeveel airco’s hangen er, hoeveel glas zit er in de gevel, hoe geïsoleerd zijn de ramen, het dak, enzovoorts.

Vervolgens schakelen we een bureau in dat het huidige energielabel bepaalt en wat het gaat kosten om het pand naar energielabel-C te krijgen. Soms is de nieuwe waardebepaling teleurstellend nieuws voor een pandeigenaar, maar dat is de moderne tijd…‘

Anno 2021 is de waarde van een pand meer dan een “koude” combinatie van het aantal vierkante meters en de topografische ligging. De overheid stelt strenge eisen en Van Herk Makelaardij onderschrijft dit streven ten volle. Toch mag de duurzaamheidsagenda geen papieren tijger worden. Het móet simpel, inzichtelijk, vatbaar en concreet blijven. De maatschappelijke mentaliteitsverandering kan de overheid of een directeur van een makelaardijbedrijf niet alléén bewerkstelligen. Het moet vanuit de mens zelf komen en het begint altijd in het kleine, vaak veel dichterbij dan je zelf denkt:

‘De wettelijke verplichting is een prettige en noodzakelijke stok achter de deur. Maar mensen denk na… er is gewoon géén reden, niet één, om het níet te doen’, klinkt het gepassioneerd als Jasper van Schijndel gevraagd wordt naar zijn persoonlijke drijfveren, ‘heb je wel eens op de Veluwe gefietst...?’, hier valt een stilte, een slok van zijn kopje thee, een droge kuch en twee waterige ogen die mij weemoedig maar ook strijdlustig aankijken, ‘…we zijn de aarde gewoon aan het verkloten, schrijf dat maar op ja, je zíet het gewoon gebeuren… zo erger ik mij ook kapot als een automobilist zomaar afval uit zijn raampje gooit… die achteloosheid… kijk eens, door dat papierzuinige werken van ons voel ik mij, werkelijk waar, steeds een beetje schuldig als ik een printje maak… soms ontkom je er niet aan, er moeten immers huurcontracten en koopovereenkomsten worden opgesteld, maar zomaar klakkeloos printen is er niet meer bij…’

De moderne mens dient zijn of haar morele verantwoordelijkheid te nemen, we zijn het de volgende generaties verplicht. En als de noodzaak dan eenmaal erkend is, moet de mens zich bij alle handelingen, zowel privé als zakelijk, de volgende twee vragen stellen: “moet dit wel” en/of “kan dit wel”. Steeds weer. ‘Vorig jaar hebben we nog een training gehad met al onze medewerkers waarbij we allerlei energiebesparende ideeën uitwisselden.

We kregen tal van casussen voorgeworpen – wat gaat pand X kosten met zonnepanelen, warmtewisselaars of noem maar op. Heel inspirerend en leerzaam. Het vak wordt steeds technischer. Gelukkig ben ik zowel commercieel en technisch onderlegd dus ik vind die ontwikkeling op ieder aspect prachtig.’

Jasper van Schijndel denkt, leeft, ademt het duurzaamheidsprincipe op zowel zakelijk als persoonlijk vlak. Zonder die persoonlijke gedrevenheid (“ik vervang liever een knoopje van mijn overhemd dan het hele overhemd!”) zou hij de verduurzamings-agenda van Van Herk Makelaardij nooit kunnen onderschrijven, laat staan uitvoeren.

‘Zonder duurzaamheid geen ondernemerschap’, laat hij en passant weten. Het past perfect in de huidige tijdgeest. Vriend en vijand zijn inmiddels doordrongen van de noodzaak en van de urgentie van duurzaamheid. Vandaag de dag is ondernemerschap beduidend meer dan een koude vertaling van de bedrijfsresultaten in de jaarrekeningen. Verantwoord ondernemerschap luistert naar de klok die iedere seconde een waarschuwende tik laat weerklinken… actie is geboden en wel meteen.

Iedere overtuiging begint bij bewustwording – we zijn allemaal aan zet.