Skip to main content

Transparantere jaarrekening en minder lasten door verplicht digitaal indienen

Gepubliceerd op: dinsdag 31 mei 2022 | 10:48

Alle bedrijven met een rechtspersoonlijkheid gaan digitaal hun jaarrekening via Standard Business Reporting (SBR) deponeren. Na de micro, kleine en middelgrote ondernemingen wil het kabinet nu ook de 2.500 grootste Nederlandse rechtspersonen verplichten hun jaarrekening zo aan te bieden. Deze eenduidigheid brengt gemak voor ondernemers, verbetert de kwaliteit van de rapportages, vermindert fouten, leidt tot meer transparantie én zorgt ook nog voor een besparing op administratieve lasten voor het bedrijfsleven van jaarlijks € 8,4 miljoen.

De openbare internetconsultatie voor de wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister is 27 mei door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) gestart. Relevante partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), softwareleveranciers, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel (KvK) werken samen met het ministerie van EZK aan het vormgeven van het besluit. Deze wijziging zorgt er voor dat alleen de manier van indienen verandert, niet de inhoud van of de toegang tot bedrijfsgegevens.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “De overheid moet zich zoveel mogelijk inspannen om regeldruk te verminderen en de tijd die ondernemers met verplichtingen kwijt zijn zo efficiënt mogelijk te maken. De digitaliseringsslag met het eenduidig indienen van jaarrekeningen is een goed voorbeeld van kleine beetjes die ons ondernemersklimaat en dus onze economie helpen. En het levert ook nog eens op dat informatie toegankelijker en transparanter is voor ondernemers.”

Verwachte verplichting voor categorie ‘groot’ vanaf 2023
SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiftes. Bedrijven in bedrijfsklasse micro en klein deponeren al sinds boekjaar 2016 verplicht via SBR, de bedrijfsklasse middelgroot doet dit vanaf boekjaar 2017. De laatste bedrijfsklasse, grote rechtspersonen, zal naar verwachting vanaf boekjaar 2023 de jaarrekening via SBR deponeren. In de groep ‘groot’ vallen straks ongeveer 2.500 bedrijven met een activawaarde van meer dan € 20 miljoen of een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen of die meer dan 250 werknemers hebben.

Over heel 2021 zijn er ruim 835.000 deponeringen via SBR geweest. Via Europese wetgeving zijn beursgenoteerde bedrijven (Effecten Uitgevende Instellingen) verplicht om elektronisch te deponeren via de AFM met ingang vanaf boekjaar 2021.

De internetconsultatie van de wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat open voor reacties tot en met 24 juni 2022. De AMvB wordt vervolgens na akkoord van de ministerraad naar de Raad van State gestuurd voor advies.