Skip to main content

De bibliotheek en de Rabobank Capelle: DigiMaatjes

Gepubliceerd op: dinsdag 04 oktober 2022 | 11:32

Een bibliotheek en een bank. Op het eerste paradoxale gezicht doet het denken aan een gedwongen huwelijk tussen een schrijver en een accountant of, in een poëtischer jasje, tussen een vulpen en een rekenmachine. Maar zoals altijd is het de schijn die bedriegt. De Capelse samenwerking tussen de aan het Stadsplein gehuisveste buren Bibliotheek aan den IJssel en de Rabobank blijkt namelijk een perfect match. Doel? De Capellenaar digitaal vaardig(er) maken!

‘Het initiatief is het resultaat geweest van enkele brainstormsessies’, verklaart Wesley Sturrus, sinds april 2021 directeur Dagelijkse Zaken Rabobank Regio Zuid-Holland. ‘Als Rabobank nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Wij zijn meer dan een bank die enkel hypotheken verstrekt of een bankrekening opent. Voormalig rayonmanager Willem Groenendijk, een rasechte Capellenaar, had het eerste contact gelegd. “Ga nu eens praten met de buren”, zei Willem, “en kijk op welk gebied je kunt samenwerken. Daar is dit project Digimaatjes uit voortgekomen.’

De insteek van de Rabobank is verklaarbaar: maar al te vaak bleek dat klanten geholpen moesten worden op de digitale snelweg, hetgeen al begon met een ogenschijnlijk simpele actie als het openen van een bankrekening. Juist die onbekendheid in de digitale wereld bleek de overlap tussen de buren van Stadsplein 39 en 41. Dionne Dinkhuijsen, directeur van Bibliotheek aan den IJssel, legt uit:


“ Een bibliotheek is anno 2022 meer dan een verzameling boeken.”
- DIONNE DINKHUIJSEN


Hier ligt een enorm raakvlak met ónze meer algemene missie om de Capellenaren aan het lezen te krijgen. Ook hier merkten we dat leden moeite hadden om online een geleend boek te verlengen of om gewoon iets op te zoeken op onze computers. Een bibliotheek is anno 2022 meer dan een verzameling boeken. We hebben een belangrijke educatieve functie. Die visie is door de Koninklijke Bibliotheek expliciet geformuleerd in drie principes: ten eerste moet de maatschappelijke waarde van de bibliotheek centraal staan, ten tweede wordt gesteld dat de informatiesamenleving verlangt dat iedereen digitaal moet leren denken en werken en ten derde moet nauwere samenwerking met derde partners worden gezocht. Nou, onze samenwerking met Rabobank past perfect in die doelstelling van de KB!’

Het laagdrempelige project Digimaatjes is in april 2022 gestart. In de praktijk komt het hierop neer: Rabobank stelt vijftien medewerkers beschikbaar die een keer per week met hun Digimaatje afspreken in de Bibliotheek. Noem hem of haar klant (Rabobank) of lid (bibliotheek): feit is dat hij of zij één op één wordt bijgestaan in hun specifieke zoektocht op digitaal vlak. Het project is dus vraaggericht en wordt, niet onbelangrijk, volledig kosteloos aangeboden. Wesley Sturrus:

‘Iedereen kan zich opgeven, je hoeft dus geen client bij Rabobank of lid van de bieb te zijn. Het recept is simpel. Iemand meldt zich met een probleem. Bijvoorbeeld hoe kan ik online een abonnement op een magazine regelen, hoe kan ik online een reisje boeken, hoe installeer ik de corona-app en wat is precies een DigiD van de overheid? Een Digimaatje is een medewerker van Rabobank die letterlijk náást degene zit die hulp nodig heeft. Ook houden we in september een workshop waarbij we de mensen uitleggen wat de risico’s zijn van de onlinewereld... welke e-mails spam zijn, welke websites veilig zijn… noem maar op.’

De bibliotheek stelt computers en/of tablets beschikbaar, terwijl er ook klanten zijn die hun eigen laptops meenemen. Dionne Dinkhuijsen: ‘het traject duurt vijftien weken per persoon. Daarna wordt geëvalueerd of hij of zij concreet geholpen is… dus of hij of zij digitaal vaardig(er) geworden is. Daarna wordt men beloond met een gratis jaarabonnement op de bibliotheek. Dus we hopen ook dat dit project een voorbode is van een vólgende stap: het daadwerkelijk lezen van een boek of een e-book.’

Daarmee is het kwartje gevallen en is het kortzichtige beeld van het gedwongen huwelijk tussen een schrijver en een accountant van het netvlies verdwenen. Volledige maatschappelijke participatie ligt immers in de toegankelijkheid tot de digitale (en analoge) wereld, waarmee het gesprek zich verlegt naar de wondere werelden die boeken verschaffen. Lezen is denken met een andermans hoofd, aldus de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer en iedere Capellenaar verdient dat inzicht en die geestelijke rijkdom. Vanwaar eigenlijk die maatschappelijke betrokkenheid van Wesley en Dionne?

'Van kinds af aan leerde ik van mijn ouders om om te kijken naar mijn naasten’, verduidelijkt Wesley. ‘Dat heeft er bij mij dus altijd ingezeten. Zo vond ik het bij de voetbalvereniging te gek om jonge voetballertjes te trainen. Dus de maatschappelijke betrokkenheid die Rabobank zo nastreeft past perfect bij mij.’

Ook de antecedenten van Dionne liegen er niet om: ‘mijn ouders waren beiden werkzaam in de zorg, moeder was politiek actief. Zelf heb ik jarenlang bij de stichting Cordaid gewerkt.’

Digimaatjes is een landelijk uniek project dat een looptijd kent van drie jaar waarna geëvalueerd zal worden. De uitkomst van die evaluatie lijkt voorspelbaar, want na een paar maanden is er nu al een wachtlijst ontstaan. Een glunderende Dionne Dinkhuijsen hierover:

‘In september zit de eerste shift erop en hebben de eerste mensen hun traject van twintig weken doorlopen. Pas dan kunnen we de volgende vijftien mensen ontvangen. Nu willen we dit project dolgraag uitbreiden dus eigenlijk roepen we langs deze weg bedrijven en instellingen op om het goede voorbeeld van Rabobank te volgen.’

‘Dat zou prachtig zijn’, vult Wesley enthousiast aan, ‘geloof me, de voldoening die je er als bedrijf en als Digimaatje voor terugkrijgt is echt onbeschrijfelijk!’

Het woord onbeschrijfelijk de Bibliotheek aan den IJssel… daarmee is de cirkel rond, want een artikel dat begint met een paradox verdient een slot met een paradox!


“ Als Rabobank nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.”
- WESLEY STURRUS