Skip to main content

Informatie voor vaststelling NOW

Gepubliceerd op: dinsdag 07 februari 2023 | 15:29

Als u eerder een voorschot van de NOW heeft ontvangen, moet u op een later moment altijd nog een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen. Bij de bepaling van uw voorschot is uitgegaan van het door u opgegeven verwachte omzetverlies. Bij de vaststelling wordt uitgegaan van uw daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt bij de definitieve vaststelling gekeken naar de daadwerkelijke loonsom in de NOW-periode. Bij de vaststelling wordt dus bepaald wat uw definitieve NOW-tegemoetkoming is. Afhankelijk van de hoogte van uw voorschot of uiteindelijke subsidie moet u een verklaring van een deskundige derde of een accountantsverklaring bijvoegen.

Het vaststellingloket voor de NOW5 blijft open tot en met 2 juni 2023
Het vaststellingloket voor de NOW5 blijft langer open. Het loket blijft open tot en met 2 juni 2023, in plaats van tot en met 22 februari 2023. Dit betekent dat de uiterlijke datum voor het indienen van een definitieve vaststellingsaanvraag voor de NOW5 en NOW6 nu gelijk is. Dit zorgt er ook voor dat een accountant die de omzetcontrole van de NOW5 en NOW6 wil combineren hier langer de tijd voor krijgt.

Let op: ondanks dat het mogelijk is om de accountantscontrole op bepaalde aspecten te combineren, is er wel altijd een afzonderlijke verklaring per NOW-periode nodig.

Rekenhulp Now checken
Met de NOWchecker kunt u een proefberekening maken van uw definitieve tegemoetkoming NOW.
Per aanvraagperiode ziet u direct tot wanneer u de definitieve berekening kunt indienen en of u een derden- of accountantsverklaring met de definitieve berekening moet meesturen:

  • voor direct inzicht in uw NOW-financiën;
  • aan de hand van uw loonsommen, voorschotbedrag en omzetverlies;
  • zodat u weet wat er wanneer van u wordt verwacht.

Openingsperiode vaststellingsloketten
Zorg ervoor dat u op tijd uw vaststelling aanvraagt bij het UWV.

>>> Meer informatie <<<