Skip to main content

Internetconsultatie AMvB bij wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie van start

Gepubliceerd op: donderdag 13 april 2023 | 13:14

Vandaag 13 april start de internetconsultatie over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.’ Dit wetsvoorstel heeft als doel om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te geven bij het vinden van een baan. Werkgevers en intermediairs worden daarom verplicht om een werkwijze te hebben waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten en ervoor zorgen dat arbeidsmarktdiscriminatie geen rol kan spelen.

Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten de werkwijze op schrift stellen. Daarnaast geldt voor intermediairs een verplichting om melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie te doen van discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Als een opdrachtgever dit verzoek na overleg niet wil bijstellen. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op deze wetgeving.

De eisen aan de wet, waaronder de eisen aan de werkwijze, worden daarom verder vastgelegd in nadere regels: de Algemene Maatregel van Bestuur. Deze AMvB staat nu open ter internetconsultatie. De AMvB werkt onder andere uit waar de werkwijze voor werving en selectie aan moet voldoen.

Zo wordt hierin vastgelegd dat werkgevers in de werkwijze aandacht moeten hebben voor het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Zij moeten verder de procedure(s) bij werving en selectie van personeel opnemen in hun werkwijze en de wijze waarop zij daarbij zorgen voor gelijke kansen. Zo moeten bijvoorbeeld functie-eisen relevant zijn voor de functie en niet onnodig kandidaten uitsluiten.

In de AMvB wordt ruimte aan werkgevers gelaten voor de inrichting van het werving- en selectieproces. Zo laat de AMvB ruimte voor verschillende vormen van werving- en selectieprocedures en -interventies die passen bij de praktijk van bedrijven en organisaties. Verder wordt in de AMvB beschreven welke stappen intermediairs moeten volgen als zij het vermoeden hebben van een discriminerend verzoek door opdrachtgevers. Dit kan eindigen in een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Reageren op het besluit is mogelijk tot 22 mei 2023.

Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven op https://www.internetconsultatie.nl/besluittoezichtgelijkekansenbijwervingenselectie