Skip to main content

Nieuwe subsidieregeling helpt investeerders in warmtenetten

Gepubliceerd op: donderdag 20 april 2023 | 9:38

Het kabinet wil de inzet van warmtenetten versnellen. Ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, kunnen hiervoor vanaf 1 juni subsidie aanvragen. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient (onrendabele top).

Een warmtenet is een collectieve oplossing om woningen te verwarmen. Dit noemen we ook wel stadsverwarming. Bestaande gebouwen kunnen zo van het aardgas af. 

Versneld warmtenetten aanleggen
De nieuwe Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) stimuleert ondernemers om versneld te investeren in de aanleg van die warmtenetten. In Nederland willen we in 2030 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd hebben. De subsidie is voor ondernemers die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet. En dus al ver zijn met hun plannen.

Deze versnelling draagt bij aan de klimaatdoelen van de overheid om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% te verminderen.

Subsidie aanvragen vanaf 1 juni
De voorbereidingen voor de openstelling van de WIS zijn in volle gang. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 juni, 09:00 uur tot en met 16 december 2023, 17.00 uur. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100kW) en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw. Er is € 150 miljoen subsidie beschikbaar.